Кърти чисти извозва
Позвънете

контейнер за строителен отпадък

Как ефективно да изхвърлите строителните си отпадъци?

Сега нека да разгледаме някои общи строителни материали и начините за тяхното изхвърляне.

 1. Изхвърляне на тухли

Поради размерите си, сравнително лесно е да се отървете от стари или повредени тухли. Ето някои от вариантите за изхвърляне на вашите стари тухли:

Подходящ и рентабилен начин за премахване на основната част от старите ви тухли е да наемете контейнер. Предимство на отдаването под наем на контейнер за строителен отпадък е, че ви позволява да се отървете от стари тухли, заедно с други видове отломки. Недостатъкът е, че трябва сами да натоварите боклука- трябва ви време и физическа сила. Бъдете внимателни при избора на обем и цена според вашите нужди.

 1. Изхвърляне на бетон

Ето някои конкретни възможности за изхвърляне:

Ако имате собствен превоз. Ако не, тогава наемете такъв. Бъдете внимателни, докато товарите; уверете се, че не претоварвате превозното средство, защото това ще доведе до повреда на превозното средство и силно напрежение на двигателя.

Можете да се свържете с фирма с контейнер за строителен отпадък на строителни материали – човек, който извършва мащабни операции. Някои от тях правят това безплатно-разтоварване на вашия бетон на тяхно място- ако наемете контейнера от тях.

Друга добра идея да изхвърлите стария си бетон и да поставите знак „безплатен“ до купчината си , който може да хване окото на някой нуждаещ се от бетон минувач. Въпреки че звучи необичайно, струва си да опитате.

 1. Азбест

Азбестът е опасен материал, който има неблагоприятни последици за здравето и околната среда. Премахването на азбест може да бъде сложен процес, така че е по-добре да наемете лицензиран специалист, който да го изхвърли. Докато изхвърляте азбест, уверете се, че компанията, която наемете, спазва всички правила и разпоредби, посочени в правителствените разпоредби.

Можете да управлявате азбестовите рискове чрез:

 • Определяне на района, където е открит азбест, и незабавно информиране на съответните органи
 • Оценка на риска от излагане на азбест във въздуха
 • Елиминиране или минимизиране на риска чрез прилагане на превантивни мерки
 • Преглед на мерките за контрол, за да се провери дали те са ефикасни или не
 1. Необработен дървен материал и изделия от дървен материал

Необработените дървесни и дървесни материали (напр. Шперплат, ПДЧ със средна плътност (MDF),  и др.), които са замърсени, могат да бъдат изхвърлени. Съдържащи опасни токсични химикали, те могат да застрашат здравето на човека и околната среда, когато са захвърлени неконтролируемо в природата.

Ако искате да се отървете изцяло от големи количества необработени дървен материал, занесете ги на градското депо. Всичко, което трябва да направите, е да наемете превозвач, който да превозва всичките ви отпадъци и да ги откара до центъра за депониране.

ремонт на апартамент

Причини да започнете ремонт на къщата или апартамента през лятото

Една от причините да започнете ремонт на апартамент през лятото е:

Метеорологичните условия.

Независимо от обема и сложността на работата, обновяването на апартаментите винаги е по-бързо, отколкото в други сезони. Това се дължи на благоприятните метеорологични условия. В горещината е по-удобно да се шпаклова, да се пълнят замазките. А също и да се монтират прозорци, да се извършват климатични и отоплителни системи.

Основен ремонт.

През летния сезон се препоръчва да се извърши ремонт на апартамент до ключ, тъй като той изисква не само освежаване на помещенията, но и цялостно преустройство. Следователно, основни ремонти трябва да се правят само през лятото, докато козметичните ремонти са благоприятни за извършване по всяко друго време на годината.

Липса на съседи през лятото (в повечето случаи).

През лятото много хора напускат града на почивка, което е добър вариант за организиране и провеждане на ремонти. В този случай няма да има оплаквания от съседите относно шума и няма да има много коли в двора, които пречат на доставката и разтоварването на материали.

Спестяване на разходи.

Смята се, че през лятото трудно може да се спестява от материали, тъй като през този период цените на такива стоки се увеличават поради голямото търсене. В същото време е трудно да се намери безплатна компания с добра репутация, тъй като много от тях вече са заети. Финансовите проблеми, както и търсенето на бригада за строителни работи при ремонт на апартамент, могат да бъдат решени леко през лятото. Тук се нуждаем от внимателна и компетентна подготовка при организацията на ремонтните работи. В резултат на което ще бъде възможно да се изразходват малко по-малко пари за услуги и строителни материали.

Не забравяйте, че целогодишно има отстъпки за различни стоки, свързани с строителството и ремонта. Достатъчно е да обиколите пазара на строителни материали и да разгледате желаните продукти на ниска цена. Освен това можете да организирате собствена логистика и да не използвате услугите за доставка и транспорт на верига магазини.

Ако се нуждаете от помощ за извозване на строителни отпадъци след ремонт на апартаметна Ви, обърнете се към нас!

Строителният боклук

Строителният боклук

Всяко строителство и ремонт са придружени от появата на стотици килограми боклук.

Неизбежно е, в същото време е много важно бързо и ефикасно да се справим с него, да бъде събран, почистен и извозен качествено и организирано. За целта, за отстраняването е най-добре да поръчате специален контейнер за строителни отпадъци с обем 8 и 12 кубически метра от избрана от Вас фирма.

Контейнер от 8 куб.см е подходящ за довършителни работи.

По-голям контейнер ще бъде полезен при строителство на жилищна сграда или на промишлена сграда, както и по време на събаряне или демонтиране.

Използването на контейнери, ще Ви спести пари и време, вместо да се  извършват многократни маршрути до мястото на разтоварване.

Какъв вид строителни отпадъци могат да бъдат транспортирани?

Ако поръчате контейнер за строителен отпадък, тогава можете да изхвърлите:

Тухлени натрошени отпадъци;

Гипсови отпадъци;

Парчета бетон, отпадъци от стоманобетон;

Дървесни отпадъци;

Части от мекия покрив;

Пръст;

Други видове отпадъци, събрани по време на събаряне и строителство.

Как протича процесът на събиране на строителния боклук?

Строителният боклук – наемането на контейнер за извозване на строителни отпадъци като цяло включва инсталиране на контейнер на съответното място, на дадения обект на клиента. Веднага, след като контейнерът се напълни със строителни  отпадъци, идва специално предназначена за целта кола, който заменя контейнера с нов.

Строителният боклук може да се събира еднократно или редовно. Това условие се договаря отделно при офериране с клиента.

За цените на услугите

Такъв вид услуга е най-добрият метод за почистване на строителен обект от всичко ненужно вече. Контейнерът за строителни отпадъци е съвсем лесен за използване. Не е нужно да прекарвате няколко часа, в товарене на строителни отпадъци на камион.

Цените на услугата за използване на контейнер за строителни отпадъци зависят от обема на контейнера. Колкото по-голям е капацитетът, вместимостта на контейнера за строителни отпадъци, толкова по-висока ще бъде цената, която трябва да подготвите. Важно е също да останете доволни от скоростта и качеството на получената услуга.

депониране на строителни отпадъци

Депониране на строителен отпадък

Депониране на строителни, промишлени и битови отпадъци

Какво казва законът? Законът за опазване на околната среда от 1993 г. определя отпадъците като:
• всички изхвърлени, бракувани, изоставени, нeжeлани или излишни матeриали, нeзависимо дали са прeдназначeни за продажба или за рeциклиранe, прeработванe, оползотворяванe или прeчистванe чрeз отдeлна опeрация; или
• всичко, коeто e обявeно чрeз рeгламeнт или политика за опазванe на околната срeда като отпадък;

Строитeлни отпадъци

Това са всички отпадъци, гeнeрирани от търговски или домакински строитeлни дeйности, които са в голeми количeства. Те на-често са с нeстандартни размeри и нe могат да бъдат изхвърлeни в стандартни контeйнeри за боклук. Те се извозват с контейнери за строителен боклук.

Промишлeнитe отпадъци

Тук се включват всички отпадъци, които идват от:
• заводи
• цехове
• промишлeност
• сeлско стопанство

Домакински отпадъци (битови)

Тe сe гeнeрират от в бита и ежедневието от домакинствата. Тези отпадъци чeсто сe състоят от хранитeлни остатъци, вeстници, бутилки, консeрвни кутии и т.н. и части от тях, които могат да бъдат рeциклирани. Тези отпадъци се класифицират като не-опасни.

Отпадъцитe от домакинствата могат да включват и някои форми на опасни отпадъци- почистващи прeпарати, батeрии или масла. Тeзи видовe отпадъци трябва да сe обработват по бeзопасeн начин, за да сe гарантира, чe тe няма да замърсят околната срeда и да станат заплаха както за хората, така и за животнитe. Поради това тe нe сe изхвърлят в рeдовно дeпо.

Слeд събиранe на отпадъцитe, тe обикновeно сe извозват (депонират) до съотвeтнитe местни дeпа или в София – завод за преработка на битовия боклук. Дeпото (смeтищe) e място за дeпониранe (изхвърлянe и съхранeниe) на отпадъци. Най-чeсто то сe създава върху зeмята или малко под нивото на зeмята, включитeлно вътрeшни площадки за дeпониранe на отпадъци на тeриторията на прeдприятията и самостоятeлни площадки, прeдназначeни за врeмeнно съхраняванe на отпадъцитe, които сe eксплоатират за срок, по-дълъг от eдна година.

Важно за отпадъците!

Различнитe видовe и типове отпадъци трябва да сe съхраняват отдeлно, така чe:
• тe нe сe замърсяват помeжду си
• тe могат да бъдат повторно използвани по-лeсно

почистване на мазета

Почистване на мазета

Почистване на мазета? Мазето е важна съставна част на всеки частен имот. И веднага да кажем, че периодичнo да се дезинфекцират мазетата в жилищните домове е особено важно и необходимо. От това, в какво състояние се намира мазето, често зависи и здравословното състояние на неговите собственици, състоянието на съхраняваните там продукти, както и състоянието на цялата сграда.

Защо е важно да се почистват мазетата?

Една от най-разпространените опасности е натрупването на опасни за здравето газове, такива, като въглероден диоксид и блатистият газ. Първият от тях е опасен с това, че няма никаква миризма, трудно е да бъде установен веднага, а това може да доведе до много неприятни последици като загуба на съзнание и др.

Затова е добре да сме информирани, че

 • Въглеродният диоксид се отделя от продуктите, които се съхраняват в мазетата и ако те не са добре проветряеми, концентрацията му постепенно се повишава до опасни стойности за здравето на човек. Може да бъде проверено съдържанието му с помощта на пламъка на запалена свещ например. При висока концентрация – огънят загасва.
 • Другият опасен за здравето газ е блатистият. Освен, че е възпламеним, поради съдържанието на метан, той е много токсичен за хората. Обикновено възниква на места, където мазетата се намират в по-низки места.
 • За да се предпазите от повишената концентрация на тези газове е необходимо да поставите в мазетата добре работеща вентилация. Задължително е мястото да е добре проветряемо, да има движение на въздуха в помещението.

Други често срещани опасности, типични за мазетата са:

 • Поява на влага
 • Поява на всевъзможни гъби, които могат да повредят стените, особено ако са от дървен материал.
 • Мишки и плъхове, които ще нанесат големи щети и са опасни като преносители на болести.

Почистване на мазета? Какви мерки могат да бъдат взети?

За да се отървете от вредните микроорганизми и гъби варосайте всички достъпни повърхности.

Друг метод за обработка е фумигацията. Извършва се със сяра, която се поставя върху равна повърхност.

Мазето също така може да бъде обработено с хидратна вар.

Измивайте с препарати подове и стени, изхвърляйте всичко, което може да бъде предпоставка за замърсяване, следете да не се образува влага. Боклукът от мазето можете да изхвърлите в специално поръчани контейнери за строителни отпадъци. Не е желателно едрият боклук да отива в битовите кофи за смет.

изкъртване-изчистване-извозване

Услугата Изкъртване – изчистване – извозване

Пролетта е вече тук. Сега е времето да разчистите терена за нов строеж, както сте го замислили, да промените мястото, където живеете или работите. Да, време е, да започнете на чисто.

За да извършите добър и качествен ремонт на старо жилище или сграда, със сигурност ще Ви е необходима услугата на професионални фирми, които се занимават с това да съборят, разчистят и транспортират всички отпадъци.

Хубавото е, че са налице вече такива услуги, остава само да изберете една от тях.

Какви са услугите им? Изкъртване-изчистване-извозване

Започва се с изкъртване. Изкъртване на бетон, тухла, различни замазки, комини, бани. Събарят се къщи и постройки. Може да се демонтират стени и прегради. Всичко се извършва професионално, с машини и техника. Експертите ще направят всичко възможно, за да не навреди къртенето на цялостния дизайн на помещението.

Следва почистването. Почистването на целия строителен боклук и премахването на всякакви опасни предмети навсякъде от имота е от изключително значение, както за Вас, така и за съседите Ви, за обществото, за природата.

Почиства се след къртене и ремонт във всяко жилище. Почистват се безпроблемно и бързо мазета, тавани, складове. Професионалисти прецизно и коректно свършват тази част от работата по почистване на строителните отпадъци.

Трета стъпка – извозване. Следва да се извози изкъртения и почистен, събран боклук от терена. Извозва се до сметище всякакъв боклук и строителни материали. Цените, които се предлагат не са високи и са с включена такса смет обикновено.

Наредба  за изкъртване-изчистване-извозване

Знаете ли, че има специална наредба за управление на отпадъците във всяка община? Глава пета от Наредбата на Столичната община регламентира специално извозването с контейнери за строителни отпадъци.

На Ваше разположение са фирми, които извършват след услугите си по къртене или почистване, и задължително извозване на събраните отпадъци, сортиране и депониране на всякакъв тип останки от ремонт, извозване на стари, негодни мебели, уреди, железни конструкции, варели, автомобилни гуми, пластмасови или дървени останки от какво ли не още. За всеки от изброените отпадъци съществува отделна глава в Наредбата на Столична община и фирмите следва да имат  законни разрешителни да извозват тези ненужни купища боклук до място за рециклирането му.

За да направите всичко организирано, качествено и безпроблемно, за да се отървете от всякакви струпани отпадъци и боклуци, доверете се на фирма по изкъртване, почистване и извозване. Тогава всички извозени строителни отпадъци ще са обезвредени, съгласно изискванията на екологичните норми на  организациите за реда и чистотата във Вашия град или район.

къртачни услуги от професионалисти

Професионални услуги: Къртене – почистване – извозване

Професионални услуги: Къртене – извозване – почистване

Архитектурата на градовете активно се променя и много важна роля в този процес има демонтажът на сградите и вътрешното обзавеждане. Колкото по-бързо и прецизно се извърши разрушаването на старите, незаконни или опасни сгради, толкова по-бързо на тяхно място се появят съвременни модерни нови такива. Променя се обликът на града.

Всички работи се изпълняват с помощта на съвременна мощна специална техника и така се спестяват и пари и време. Градът става все по-красив, модерен и безопасен за всички живеещи в него и за неговите гости.

Предлагат се и индивидуални технически решения

Квалифицирани майстори ще извършат за Вас такава услуга в предварително уговорено и удобно за Вас време. Те ще направят демонтаж на всеки вид строителство, в това число на стари или дървени постройки. Бригада от специалисти ще дойде при Вас според уговорката Ви за време и място със собствено оборудване и специална техника, а след завършване на работата ще изчисти мястото и ще извози строителните отпадъци от мястото.

Какви могат да са видовете демонтаж:

 • демонтаж на всякакъв вид дървени конструкции
 • разрушаване / изкъртване на постройки с обзавеждането им
 • разрушаване до основи и почистване
 • разглобяване на хангари
 • събаряне на промишлени обекти
 • демонтаж на електрически комуникации

Тухлени и блокови къщи ще бъдат разрушени с помощта на багери и друга специална техника. Дървените къщи  – с резачка, а панелните сгради с лостове и др. техника.

Винаги следва да се използват само качествени материали, по време на изкъртването, изчистването, извозването.

След демонтажа задължително се извършва почистване на цялата площ и рециклиране на всички отпадъци качествено и професионално. За извозването следва да се подготви транспортно средство (камион, фургон или контейнер за строителен отпадък)

От какво зависи цената на услугата „Къртене – почистване – извозване“?

 • Каква е площта на обекта, който трябва да се обслужи
 • Каква е сложността на конструкцията
 • Какви са сроковете за изпълнение
 • Наличие на документи (събирането на документите от фирмата с контейнери за строителни отпадъци)
 • Разположение на обекта и окръжаваща инфраструктура.
 • Сезон в който се извършва работата, метеорологични условия

отпадъците

За рециклирането – няколко интересни факти

В света съществуват много на брой глобални предизвикателства и едно от тях е замърсяването на околната среда. Навсякъде, където стъпва човек, след него остава боклук. Броя на населението на Земята расте, а с него и количеството на отпадъците.

[…]

красив и нескъп ремонт

Красив и нескъп ремонт

Красив и нескъп ремонт на апартамент

Много  често изпадаме в паника само при мисълта за предстоящ ремонт. Основната причина е, че това е свързано с голяма парична инвестиция и организация. И след завършване на ремонта може да се почувстваме все едно сме претърпели обир. Всъщност, всичко може да бъде съвсем по друг начин! Да се подготвим правилно!

Разбира се, не можем да го направим без разходи, но можем да намалим разходите, без да е за сметка на качеството на ремонта. И така, как да направим апартамента си стилен, без да похарчим за това огромни средства?

За какво не бива да пестим средства?

Най-важното в ремонта е качествената основа. Това означава, че всички подове задължително трябва да са равни, стените – абсолютно гладки и равни, а ъглите да са точно 90 градуса. Тук ще Ви помогне добра фирма за къртачни услуги и за контейнери за строителни отпадъци.

Защо? Защото всяка дребен детайл се забелязва. Примерно, ако поставите в дома си ъглови мебели, проблемът с неравните ъгли веднага ще излезе наяве. На неравен под мебелите също няма да стоят добре. Накратко казано, ако сте решили да разчитате на собствените сили за ремонта, работата Ви трябва да е идеална.

Най-добре ще бъде за изливането на подовете, изравняването и шпакловката на стените се доверите на професионалистите. Не правете икономия за тези основни неща в дома Ви. Не забравяйте, че също е от голяма важност правилно да се поставят тръбите и кабелите в жилището.

Скъпо – не означава стилно

По някаква причина ние си мислим, че скъпите строителни материали изглеждат по-добре и са гаранция за успешен красив и нескъп ремонт. Но това не винаги е така! Разбира се, ние не поставяме пред вас избор между най-евтините и най-скъпите материали. Тук говорим преди всичко за качество и надежност. Качеството е най-важно, останалото е Ваш избор.

Ремонтът е сериозно начинание и затова се подготвяме с цялата си сериозност: направете съпоставка между различните варианти, прочетете отзиви в интернет, споделете с приятели и познати, хора, които са правили вече ремонт.

Желаем Ви успех! И нека домът Ви е красив и уютен!

рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци (наред с битовите) – това е важен въпрос в дневния ред на много общини и местни администрации в Европа. Глобално знаем се генерира огромно количество отпадък. То дава ежедневно своето негативно отражение върху всички екосистеми и върху икономиката.

Темата за преработката на отпадъците е била актуален през годините, но сега тя застава пред нас с цялата си сериозност. Част от този генериран боклук е т.нар. едър строителен боклук (отпадък), който генерират домакинствата и фирмите при своите ремонти и СМР дейности.

В България доста малка част от всички отпадъци се рециклират. Останалите биват депонирани в сметища и с десетилетия замърсяват въздуха, земята и подпочвените води. Разбира се в последните години под натиска на Европейския съюз бяха изградени модерни сметища, където вредното въздействие на отпадъците е намалено значително, но това не е окончателно справяне с проблема. Практиката показва, че изходът е повторната употреба на отпадъка. В този ред на мисли рециклирането на отпадъците е комплексен подход за справяне с проблема. За да се реши той окончателно, е необходимо всеки град и община да вземе под внимание наличието на видовете боклук (битов, стъклен, пластмасов, строителен) и да се подходи индивидуално за рециклирането на всеки от тях.

Страните по света използват различни средства за преработка на отпадъците и намаляване на вредното им въздействие Нормално най-отговорно и всеобхватно се отнасят към темата страните-членки на ЕС, от скоро и България.

Рециклирането в ЕС

В Европейския съюз ежегодно се преработва и рециклира почти 60% от отпадъка. Числата за строителния отпадък, който се извозва с контейнери по-високи и стигат до 90%. Естествено водещите развити икономики са първенци в това направление. Тук визираме изградените от години заводи и системи за сепариране и рециклиране на отпадъците в Скандинавските държави, Обединеното кралство, Германия, Австрия, Франция и др. Новите членки на ЕС нямат избор освен да вървят по този път. Иначе ги очакват сериозни санкции и глоби.

Българската държава и общини едва наскоро започнаха изпълнение на тази стратегия за увеличаване на рециклирането на всякакви отпадъци (битови, хартиени, пластмасови, строителни). Изграден бе финално завод за преработка на боклук за Столична община. Той е чудесен пример в каква посока е нужно да се върви. Депото за строителни отпадъци край София също има мощности по преработка на строителния отпадък. Тези добри практики следва да се въведат поетапно и в другите градове.