Кърти чисти извозва
Позвънете

Рециклиране на строителни отпадъци

рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци (наред с битовите) – това е важен въпрос в дневния ред на много общини и местни администрации в Европа. Глобално знаем се генерира огромно количество отпадък. То дава ежедневно своето негативно отражение върху всички екосистеми и върху икономиката.

Темата за преработката на отпадъците е била актуален през годините, но сега тя застава пред нас с цялата си сериозност. Част от този генериран боклук е т.нар. едър строителен боклук (отпадък), който генерират домакинствата и фирмите при своите ремонти и СМР дейности.

В България доста малка част от всички отпадъци се рециклират. Останалите биват депонирани в сметища и с десетилетия замърсяват въздуха, земята и подпочвените води. Разбира се в последните години под натиска на Европейския съюз бяха изградени модерни сметища, където вредното въздействие на отпадъците е намалено значително, но това не е окончателно справяне с проблема. Практиката показва, че изходът е повторната употреба на отпадъка. В този ред на мисли рециклирането на отпадъците е комплексен подход за справяне с проблема. За да се реши той окончателно, е необходимо всеки град и община да вземе под внимание наличието на видовете боклук (битов, стъклен, пластмасов, строителен) и да се подходи индивидуално за рециклирането на всеки от тях.

Страните по света използват различни средства за преработка на отпадъците и намаляване на вредното им въздействие Нормално най-отговорно и всеобхватно се отнасят към темата страните-членки на ЕС, от скоро и България.

Рециклирането в ЕС

В Европейския съюз ежегодно се преработва и рециклира почти 60% от отпадъка. Числата за строителния отпадък, който се извозва с контейнери по-високи и стигат до 90%. Естествено водещите развити икономики са първенци в това направление. Тук визираме изградените от години заводи и системи за сепариране и рециклиране на отпадъците в Скандинавските държави, Обединеното кралство, Германия, Австрия, Франция и др. Новите членки на ЕС нямат избор освен да вървят по този път. Иначе ги очакват сериозни санкции и глоби.

Българската държава и общини едва наскоро започнаха изпълнение на тази стратегия за увеличаване на рециклирането на всякакви отпадъци (битови, хартиени, пластмасови, строителни). Изграден бе финално завод за преработка на боклук за Столична община. Той е чудесен пример в каква посока е нужно да се върви. Депото за строителни отпадъци край София също има мощности по преработка на строителния отпадък. Тези добри практики следва да се въведат поетапно и в другите градове.Вашият коментар