Кърти чисти извозва
Позвънете

Черни метали: защо да не ги изхвърляме в контейнера

черни метали

Черни метали: какво са те и защо е важно да ги рециклираме

Черната металургия включва добива и обогатяването на черните метали, производство на чугун, стомана и сплави на желязото. Черните метали се използват в различни отрасли на промишлеността. Те са основните строителни материали и се употребяват в производството на автомобилен и железопътен транспорт, промишлено оборудване. Както и в производството на електронни устройства, електрически уреди и много други предмети от ежедневието.

В същото време те са и причина за появата на значително количество отпадъци. А те е необходимо да бъдат рециклирани правилно, за да се сведе до минимум въздействието им върху околната среда.

Рециклиране на отпадъците от метали

Необходимостта от рециклиране на отпадъците от черни метали е безспорна. Природните ресурси не са безкрайни, предвид високия интерес на хората към тях. Черните метали не бива да се изхвърлят в контейнерите за строителни отпадъци, нито в кофите за смет.

Рециклирането на черни метали позволява повторното използване на материали, които в противен случай биха били изхвърлени на сметищата или в депото за строителни отпадъци. Намалява производствените разходи и замърсяването на околната среда, а металът, получен в следствие на рециклирането, е почти толкова добър, колкото този, добит от руда. Въпреки това, преди да бъдат рециклирани, отпадъците от черни метали трябва да бъдат пречистени от замърсители като боя, ръжда и други нежелани примеси. Те биха могли да повлияят върху качеството на крайния продукт.

Ролята на рециклирането

Рециклирането на отпадъци от черната металургия носи много ползи както за околната среда, така и за икономиката. Тъй като то намалява необходимостта от нов добив на полезни изкопаеми. Добивът на руда и нейната по-нататъшна преработка са вредни от екологична гледна точка, тъй като предизвикват повишаването на концентрацията на вредните емисии в атмосферата. Все пак производството на нови метални продукти е енергоемък процес, в резултат на който в атмосферата се отделя значително количество въглероден диоксид и други примеси, които оказват влияние не само върху засилването на парниковия ефект, но и имат негативно влияние върху околната среда.

Правилното рециклиране на черни метали ни позволява да улесним търсенето на производствени суровини, да подсигурим местната промишленост с необходимите материали и да намалим цената им за производителите, като направим тяхната продукция по-достъпна за потребителите.