Кърти чисти извозва
Позвънете

Рeциклиране на акумулатори на автомобили

рeциклиране на акумулатори на автомобили

Всеки един акумулатор има свой собствен експлоатационен живот, след което се изисква той да бъде правилно рециклиран. Изхвърлянето на акумулатор от автомобил е опасен процес, който изисква специални условия. Токсичните вещества, електролитът и тежките метали, съдържащи се в акумулатора, могат да причинят сериозна вреда на околната среда и на здравето на хората. Необходимо е да се спазват правилата за съхранение, транспортиране и рeциклиране на акумулатори на автомобили.

Автомобилните акумулатори се класифицират като втори клас за опасност, поради съдържанието на калай, живак, електролит или алкали и сярна киселина.

Ако акумулатор бъде изхвърлен на сметището, той може да замърси подпочвените води, да причини разграждане на почвата, както и тежки заболявания за човека.

Самостоятелното източване на електролита от акумулатора може да причини изгаряния на лигавиците, дихателните пътища и кожата. Оловните пари могат да причинят увреждане на мозъка, черния дроб, бъбреците и нервната система. Алуминият може да причини остеопороза, артрит и анемия. Ето защо рециклирането на автомобилните акумулатори е необходимо веднага след изтичане на експлоатационния им живот. Периодът на пълно разграждане на вредните вещества надхвърля векове.

Как е правилно да става рeциклиране на акумулатори на автомобили?

Рециклирането на автомобилни акумулатори дава възможност:

 • Да се неутрализират агресивните и химически активни вещества;
 • Пускането на пластмасовите части и тежките метали във вторичното производство;
 • Намаляването на нивото на замърсяване на околната среда.

Рециклирането на акумулаторите се извършва по индустриален метод, който значително намалява нивото на опасност.

Какви са основни етапи при рециклирането на акумулатор:

 • Освобождаване от електролита;
 • Промиване на акумулатора с разтвор на сода за неутрализиране на остатъците от електролит;
 • Натрошаване в трошачна камера;
 • Отделяне на метала от пластмасата;
 • Преработване на пластмасата за повторна й употреба;
 • Почистване на метален скрап от примеси.

Полученият електролит се неутрализира с химически методи, а отделеният метал се подлага на вторична обработка.

След извършване на услугата по рециклиране на автомобилни акумулатори на клиента се издават следните документи:

 • акт за приемане и предаване на отпадъци с дата и брой на предадените за рециклиране автомобилни акумулатори,
 • счетоводен отчет за извършената работа, извършените услуги за рециклиране на автомобилни акумулатори, което следва да е съпроводено и със съответните разрешителни на фирмата: лицензи, сертификати, данъчни фактури.

Контейнери за строителни отпадъци София.