Кърти чисти извозва
Позвънете

Рециклиране на хладилник

хладилник

Защо не може да се изхвърля хладилник като обикновен боклук?

Един от най-опасните елементи на хладилника за околната среда, хората и животните е хладилният агент, използван в него. Повечето по-евтини хладилници използват фреон за хладилен агент.

Ако хладилниците и фризерите просто се изхвърлят, рано или късно те се разхерметизирват и по-голямата част от фреона навлиза в атмосферата.

Под въздействието на ултравиолетовите лъчи молекулите на фреона се разпадат и от тях се отделят хлорни атоми, които имат разрушителен ефект върху молекулите на озона.

В резултат на това се стига до появата на така наречените „озонови дупки“. Освен заплахата за озоновия слой, фреонът е опасен и поради парниковия си ефект.

Причината за това е, че фреонът е много по-активен в сравнение с въглеродния диоксид.

Това са някои от основните фактори, поради които хладилниците не трябва да се изхвърлят на обикновени места.

Освен това, хладилникът съдържа в себе си компоненти, които могат да бъдат успешно рециклирани и в бъдеще да бъдат успешно повторно използвани в дадена сфера на живота.

Процес на рециклиране на хладилника

Един от най-съществените етапи на рециклирането на хладилник е изпомпването на хладилния агент и по-специално на фреона от неговата система.

Препоръчително е да извършите това преди транспортирането на хладилника до специализираното сметище. Така ще намалите вероятността от изтичането на фреон в атмосферата.

След изпомпването на фреона, хладилникът може безопасно да бъде транспортиран в специализирано за целта място, където хладилникът ще бъде разглобен. Първо ще бъде освободен от електронните микросхеми и стъклените компоненти.

След това хладилникът ще бъде компресиран с помощта на преса и изпратен за последваща обработка. Също и останалите му части, които в бъдеще могат да бъдат повторно използвани в една или друга сфера на живота.

За правилно рециклиране на хладилника, свържете се със специализирана фирма, която е компетентна по въпроса.

За предаването на стария Ви хладилник за рециклиране не дължите заплащането на никакви разходи.

Преди предаването се погрижете да подготвите хладилника в подходящ за транспортиране вид. Това ще осигури лесното и безопасно вдигане и товарене.

Подгответе го за транспортиране като демонтирате стойки, кошници и чекмеджета, залепете вратите му с маскираща лента или тиксо, за да не се отварят по време на транспортирането

Нашият блог предлага богат източник на информация относно рециклирането и неговите възможности за продължимо развитие. Погледнете останалите статии.