Кърти чисти извозва
Позвънете

Процесът по рециклиране на хартия

Процесът по рециклиране на хартия

Смисалът на рециклиране на хартия и картон е преди всичко спасяване на дървета.

Също така идеята на рециклиране на хартия е също така е и дейност, която има грижа и за околната среда и чистия въздух. Освен това е и бизнес.

Отпадъчната хартия, подлежаща на рециклиране е разнородна. Тя е разделена на три качествени групи – висока, средна и ниска. Освен това има разделение по марки, в зависимост от качеството на хартията, нейния сорт. Колкото по-добро е качеството, толкова по-висока е цената на получената отпадъчна хартия.

Рециклирането на отпадъчна хартия отново в хартия и картон като бизнес има неоспоримо предимство пред другите дейности по управление на отпадъците. Не се изисква лиценз. Причината е в това, че тя не представлява опасност за околната среда.

Преработвателното предприятие може да се съсредоточи върху производството на следните продукти от събраните хартиени суровини за рециклиране:

 • Продукти за печат;
 • Хартия за писане;
 • Печатни издания;
 • Салфетки, хартиени кърпи и др.;
 • Съдове за еднократна употреба;
 • Материали за топлоизолация;
 • Брикети за отопление.

Освен горепосоченото, отпадъчната хартия може да се използва за производство на строителни материали, както и да се използва за получаване на плат, от който се правят дрехи.

Тоест, говорим за широк спектър от приложения и пазари на крайните продукти, които се получават в резултат на рециклиране на използвани картони.

 

Методи за рециклиране на отпадъчна хартия

 1. Първично разтваряне и почистване;
 2. Вторично разтваряне и обработка.

Първично рециклиране

В първия случай процедурата започва със сортиране на използваната хартия, нейното раздробяване, накисване и първично разтваряне. Получената маса се почиства от примеси, процесът на обработка на отпадъчна хартия завършва с образуването на целулоза.

 

Процесът на сортиране обикновено се извършва ръчно. След сортиране, раздробяване и поставяне в резервоари се образува каша. Това е течна маса, която впоследствие се подава за производство на готови продукти: опаковки, контейнери, пълнител, евтин картон.

 

Рециклиране на хартия

Но ако продължите процеса на рециклиране, можете да получите и по-скъпи продукти, като например висококачествена хартия. За това са включени вторично разтваряне и обработка, по време на които:

 • Се случва фино пречистване от замърсявания, останали след първата процедура;
 • Химическа и механична обработка на суровините.

Получената след първоначалното разтваряне целулоза отново се поставя в специални резервоари за накисване. След раздробяването на влакната се извършва почистване, което изисква термодисперсионно оборудване, както и линия за сортир.

 

Контейнери за строителни отпадъци София под наем.